Välkommen till Express Betong

Vår affärsidé är att leverera fullsortiment av fabriksbetong i Halmstadsområdet. Det innebär ett stort ansvar för oss som tillverkare och leverantör. Du ska kunna lita på att du får rätt information, rätt produkt och rätt service så att du i slutändan uppnår önskad funktion till en låg totalkostnad.

Sedan 1988 har vi levererat betong till ett stort antal byggprojekt i Halmstad med omnejd. Vare sig du behöver ett enstaka lass eller flera hundra kubikmeter ser vi till att lösa uppgiften.